Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
juli 20 2017
Een artikel van Anna Zijlstra van Wieringa Advocaten.Op 16 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat woonboten en woonschepen - ook als deze niet met de bodem zijn verbonden - als bouwwerken moeten worden aangemerkt indien zij zijn bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren. Over de uitspraak...
juli 20 2017
Welke ontwikkelingen zijn er rondom het Programma Aanpak Stikstof? De VNG zet er twee voor u op een rij: de herziening en de vraag of het PAS in overeenstemming is met de Vogel- en Habitatrichtlijn.Herziening PASHet Programma Aanpak Stikstof  (PAS) wordt deze zomer herzien. Met het PAS wordt gestreefd naar een vermindering van stikstof...
juli 19 2017
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over twee amendementen bij het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. De amendementen hebben betrekking op het sluiten van kolencentrales. De amendementen zijn ingediend door onder andere het (voormalige) Tweede Kamerlid Vos (PvdA). Het advies van de Afdeling advisering is...
juli 17 2017
Op verzoek van minister Plasterk (BZK) besloot de Eerste Kamer op 11 juli, de stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Tijdens de behandeling bleek er geen meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn.Consequenties gemeentenHet is de verwachting dat een nieuw kabinet zich over dit wetsvoorstel buigt...
juli 15 2017
Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten.In de uitspraak van de AbRvS van 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1887 gaat het om een appartementencomplex in Dronten waarin uitsluitend recreatief gebruik is toegestaan en dat is gelegen aan het Veluwemeer. Het complex staat vijf jaar na oplevering voor een groot gedeelte leeg: reden waarom de...
Pagina 1 van 538
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet