Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
BJZ
Bureau Brug
juli 15 2010
Ambtelijk apparaat en gemeenteraad vertragende factoren. Herziening bestemmingsplan kan snellerDe nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zorgt voor versnelling van procedures. Desondanks wacht de burger vaak nog te lang op een beslissing over zijn concrete en simpele bouwaanvraag als daar een herziening van het bestemmingsplan voor nodig is. De...
juli 15 2010
De huidige situatie van economische tegenspoed heeft grote gevolgen voor gemeenten en haar grondbedrijven. Steeds meer gemeenten moeten in toenemende mate voorzieningen treffen voor tegenvallende resultaten op de grondexploitatie. Bovendien neemt de financiële ruimte voor nieuwe plannen en projecten af.De VNG wil graag inventariseren welke...
juli 15 2010
De huidige situatie van economische tegenspoed heeft grote gevolgen voor gemeenten en haar grondbedrijven. Steeds meer gemeenten moeten in toenemende mate voorzieningen treffen voor tegenvallende resultaten op de grondexploitatie. Bovendien neemt de…
juli 15 2010
Deltares ontwikkelt kennisproducten die deltagebieden veiliger en leefbaarder maken voor overheid en bedrijfsleven. Tijdens de Kennisgebruikersdag op 14 september 2010 presenteert Deltares een aantal voorbeelden hiervan.Samen met overheden…
juli 15 2010
De ministeries van VROM en LNV, de provincies en de VNG hebben een 'Actieplan Ammoniak Veehouderij' opgesteld. Dit Actieplan moet ertoe leiden dat de middelgrote veehouderijbedrijven emissiearm worden en gaan voldoen aan het Besluit ammoniakemissie…
Pagina 661 van 679
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  RT @RaadvanState: Samenvatting van advies over wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nade…