Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
juli 14 2010
De rechtbank Almelo heeft bepaald dat de gemeente niet bevoegd was ontheffing ex artikel 3.23 Wro jo. artikel 4.1.1 Bro te verlenen nu het bouwplan niet ligt binnen de bebouwingsgrens voor gebouwen aangegeven op de plankaart. De vraag is evenwel, en die vraag stelt de voorzieningenrechter ambtshalve, of de ontheffing voldoet aan de voorwaarde dat...
juli 09 2010
De particuliere omgeving en zakelijke omgeving zijn nagenoeg gelijk Voor wat betreft de werkzaamheden die u als particulier of als zakelijk gebruiker kunt aanvragen is er één verschil. Het is als particulier niet mogelijk onderstaande specialistische werkzaamheden aan te vragen:
juli 09 2010
Voor het correct kunnen delen van opmerkingen of aantekeningen op een tekening dienen deze in een apart document te worden opgenomen. Dit document kunt u uploaden, zodat het kan worden toegevoegd aan het dossier. De "save local" functie is nog niet beschikbaar in de
juli 08 2010
Overheden zijn vanaf 1 oktober verplicht digitale vergunningaanvragen te ontvangen. Zij nemen vervolgens zelf een beslissing over hoe ze deze aanvragen behandelen. Hiervoor is keuze uit drie mogelijkheden: geheel via het Omgevingsloket, geheel  in het eigen systeem, of een combinatie van
juli 01 2010
Deze handleiding bevat uitleg over de installatie en het gebruik van de FTP-voorziening binnen Omgevingsloket online. Overheden die de behandelmodule gebruiken kunnen met FTP Secure in twee stappen dossiers van Omgevingsloket online naar het eigen systeem overdragen. Overheden die geen gebruik maken
Pagina 681 van 693
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Kamerverhuurbeleid en het leerstuk van schaarse vergunningen https://t.co/pgq5BxLubo