Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
november 30 -0001
Op 2 november 2010 heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen het ontwerp van de aanpassing van de omgevingsverordening prov
november 30 -0001
Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 16 november 2010 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit
november 30 -0001
De rechtbank 's Graven-hage heeft geoordeeld dat een verzoek om wijziging bestemming perceel ten onrechte is aangemerkt als een verzoek tot het nemen
november 30 -0001
De Grondexploitatiewet is nu ruim twee jaar van kracht. Daarvan is echter nog weinig te merken in het grondbeleid van gemeenten en corporaties. En dat
november 30 -0001
Voor een specifieke categorie planologische besluiten bevat het overgangsrecht Wabo een hiaat. Dit wordt alsnog gerepareerd. De strekking van het huid
Pagina 699 van 708
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning behoeft geen passende beoordeling voor bestemmingsplan te worden gemaakt https://t.co/yWTTQZEBOo