Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
BJZ
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
januari 07 2019
Een artikel van Eveline Sillevis Smitt en Jelle Kuijer van AKD.In het voorstel "Hoofdlijnen Klimaatakkoord" wordt "Carbon Capture and Storage" (CCS), als een reële overbruggingsoptie gezien om de ambitieuze CO2-reductiedoelstelling te halen. Dit is bevestigd in het ontwerp-Klimaatakkoord dat op 21 december 2018 door de Voorzitter...
januari 06 2019
Een artikel van Roos de Grave van Wieringa Advocaten.Het nieuwe jaar is vaak ook hét startsein voor de inwerkingtreding van nieuwe wetten. Zo is (onder andere) sinds 1 januari 2019 het gewijzigde artikel 13b Opiumwet in werking getreden.Wat wijzigt er?Op grond van het ‘oude’ artikel 13b Opiumwet konden burgemeesters...
januari 06 2019
In 2018 zijn concrete resultaten geboekt in de stelselherziening van de Omgevingswet. De wetgeving ligt op koers om het nieuwe stelsel op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Steeds meer overheden bereiden zich voor op de invoering van de wet. De wijziging van de Crisis- en herstelwet, als opmaat naar de Omgevingswet, is aangenomen door de...
januari 06 2019
Op 21 december 2018 hebben KOOP en Geonovum de 0.97 versie van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten opgeleverd. Op 28 januari 2019 gaat de consultatie op deze standaarden van start.Op basis van de 0.97 versie van deze "STOP/TPOD" standaarden kunnen softwareleveranciers starten met...
januari 06 2019
Een artikel van Rachel Hoeneveld van PotJonker Advocaten.Op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3979) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak in de zaak waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar aan KPN een omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een...
Pagina 9 van 649
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet