Dynamische verwijzing in de planregels naar begripsbepaling in de APV is in strijd met de rechtszekerheid

Een artikel van Linde Miltenburg en Mark Tunnissen van Nysingh Advocaten. In een interessante uitspraak van 9 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3235) overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak van ...
Lees verder

Selecteren op volgorde van binnenkomst in Didam-kwesties

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten. De rechtbank Gelderland heeft in een recente uitspraak over een Didam-kwestie (ECLI:NL:RBGEL:2022:3065) geoordeeld dat het selecteren van ...
Lees verder

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Een artikel van Anne-Marie Span van het Stibbeblog. Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen ...
Lees verder

Overschrijding beroepstermijn verschoonbaar op grond van Varkens in Nood?

Een artikel van Mark Tunnissen en Linde Miltenburg van Nysingh Advocaten. De rechtbank Gelderland oordeelt in een uitspraak van 26 oktober 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:6024) dat uit ...
Lees verder

Geurhinder en veehouderij: een update

Een artikel van Franca Damen van Damen Legal. Geurhinder van veehouderijen is al jarenlang onderwerp van discussie. Zo blijken in de praktijk niet alle emissiearme ...
Lees verder

Nadelige wetswijziging hangende bezwaar: handhaven of niet?

Een artikel van Myrthe Nielen en Marije van Mannekes van PelsRijcken Advocaten. De beginselplicht tot handhaving brengt met zich dat het bevoegd gezag in beginsel ...
Lees verder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Laatste publicaties

Aanvulllingswet natuur Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Download hier de tekst van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Download hier de tekst van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet.

RSS Uitspraak | Rechtspraak