Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
augustus 15 2018
De rechtbank Gelderland heeft in de uitspraak van 10 augustus 2018 overwogen dat een persoon die op 200 meter afstand woont belanghebbende kan zijn bij een verleende kapvergunning. 4. De rechtbank stelt vast dat het perceel van eiser niet direct grenst aan het perceel waar de bomen staan die zullen worden gekapt. Evenmin bevindt het zich in de...
augustus 13 2018
Een artikel van Marieke Dankbaar van Pot Jonker Advocaten. Wanneer moet de identiteit van instellers van beroep bekend zijn? We weten het al een hele poos: al in 2005 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat, indien beroep wordt ingesteld namens een persoon of personen van wie tijdens de beroepstermijn de identiteit...
juni 21 2018
Een artikel van Loes Philipsen van Wieringa Advocaten. In het bestuursrecht kunnen alleen belanghebbende opkomen tegen besluiten van bestuursorganen. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder belanghebbende verstaan, degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Volgens vaste rechtspraak moet er...
juni 13 2018
Een artikel van Pien Schotman van Schenkeveld Advocaten. Als een gebouw niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kunnen bewoners een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) om handhavend op te treden. Een toezichthouder maakt slechts gebruik van zijn bevoegdheden voor zover dat...
mei 09 2018
Een artikel van Dennis van Tilborg van AKD. In bestuursrechtelijke procedures dient het bestuursorgaan in beginsel de 'op de zaak betrekking hebbende stukken' te overleggen (zie artikel 8:42 Awb). Regelmatig ontstaan er discussies of bepaalde stukken of andere gegevens wel of niet onder de op de zaak betrekking hebbende stukken vallen. De Hoge...
Pagina 8 van 19

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ