Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
maart 20 2017
Een artikel van Max Seelen van de Ordito website. Deze ongeschreven regel van ons bestuursprocesrecht geldt ook voor appellanten die tijdens de beroepsfase hun procesbelang verliezen. Bijvoorbeeld: omdat ze inmiddels ergens anders zijn gaan wonen. Een bestuursrechter toetst ambtshalve of degene die (hoger) beroep instelt, ook belanghebbende...
maart 19 2017
​Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Toezichthouders en overtreders voeren regelmatig discussies over de vraag of bepaalde informatie wel of niet moet worden verstrekt op grond van artikel 5:20 Awb. In grote lijnen is het voor advocaten en toezichthouders inmiddels wel duidelijk welke informatie wel en niet moet worden afgestaan, maar de...
februari 14 2017
Een artikel van Saskia Odijk van Nysingh Advocaten. Inleiding Voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van die daad aan de dader, schade, causaal verband tussen de daad en de schade en relativiteit (artikel 6:163 BW). De relativiteitseis houdt in dat de...
februari 05 2017
Een artikel van Nysingh Advocaten. ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3508 In deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, eerste lid, Awb is bepaald, dat het bezwaar of beroep...
januari 14 2017
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een last onder dwangsom opgelegd die er onder meer toe strekt dat gebouwen worden gesloopt dan wel worden veranderd tot hetgeen vergunningsvrij is toegestaan. In het hoger beroep, dat leidde tot de uitspraak van de AbRvS van 21 december...
Pagina 12 van 17

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV