Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
december 04 2016
Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. Beschikkingen van bestuursorganen kunnen onherroepelijk worden doordat men daartegen niet, niet op tijd of niet met succes procedeert. De aanvrager dient bij het bestuursorgaan daarna soms opnieuw een aanvraag in. In wezen vraagt hij of zij het bestuursorgaan terug te komen op zijn eerdere besluit...
december 01 2016
Een artikel van Machteld Claessens en Niels Jak van het Stibbeblog. Tot voor kort gold het ne bis in idem-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvraag (artikel 4:6 lid 2 Awb). De Afdeling bestuursrechtspraak stapt hier nu nadrukkelijk vanaf, in navolging van een eerdere, soortgelijke uitspraak die zag op het vreemdelingenrecht. De...
december 01 2016
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Op grond van de Gemeentewet kan geheimhouding worden opgelegd aan onder meer de gemeenteraad omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die worden overlegd. Bij een dergelijk geheimhoudingsbesluit zijn in beginsel slechts degenen aan wie geheimhouding...
november 28 2016
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een vierde periodieke beschouwing uitgebracht over interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Sinds de totstandkoming van de zogenoemde Code Interbestuurlijke Verhoudingen in 2004 vragen de regering, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Raad van State...
november 23 2016
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het zogenoemde ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen niet langer moet worden toegepast. Anders dan voorheen toetst de algemene bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden naar voren zijn gebracht, maar neemt...
Pagina 13 van 15

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet