Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
november 23 2016
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het zogenoemde ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen niet langer moet worden toegepast. Anders dan voorheen toetst de algemene bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden naar voren zijn gebracht, maar neemt...
maart 24 2016
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van de AbRvS 16 maart 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:682 gaat over twee besluiten tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bouw van commerciële ruimtes van het college van de gemeente Hulst. Door de rechtbank is vastgesteld dat de omgevingsvergunning van rechtswege zijn...
november 30 2015
Een artikel van Van der Feltz Advocaten. De Afdeling komt terug op de bij uitspraak van 19 april 2001 aangegeven beperking van het beroep van rechtswege. Deze uitspraak bevat een nieuw inzicht over het zogenaamde “meeliftberoep”. Daarbij wordt op de voet van artikel 6:19 Awb van rechtswege beroep aangenomen voor alle betrokkenen bij een...
november 11 2014
Door het concept-wetsvoorstel tot aanpassing van de Awb wordt de Coördinatieregeling Wro minder bruikbaar. Het kabinet wil de coördinatieregeling uit de sectorale fysieke wetgeving verplaatsen naar de Awb en deze verbreden naar het gehele bestuursrecht. Gemeenten maken nu bij grote ruimtelijke...
februari 19 2013
Door: Liesbeth Berkouwer, advocaat/associate partner bij Kennedy Van der Laan Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht heeft de wetgever geprobeerd het bestuursprocesrecht verder te stroomlijnen en slagvaardiger te maken, en om effectieve...
Pagina 18 van 19

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet