Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen moet beter onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark Midden-Groningen voor omwonenden aanvaardbaar zijn. Het gemeentebestuur krijgt daarvoor zes weken de tijd. Dat volgt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag...
Gepubliceerd in Nieuws
Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Deze kunnen immers alleen worden aangevraagd door degene die over de grond kan beschikken. Voor een vergunning kunnen dus meestal niet...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Aaldert ten Veen van het Stibbeblog. Naast windturbines zijn zonnepanelen een beproefde methode om de energietransitie te bewerkstelligen. Het maatschappelijk draagvlak voor windturbines op land staat onder druk. Zonneakkers lijken vooralsnog niet alleen minder vaak voor te komen, maar het verzet daartegen lijkt ook minder...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Stefan van de Sande van AKD. De overheid is alleen aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste inlichtingen als de burger daardoor op het verkeerde been is gezet. Het verstrekken van onjuiste informatie is namelijk pas onrechtmatig als de burger erop mocht vertrouwen dat hij juist werd geïnformeerd. Van onrechtmatige...
Gepubliceerd in Nieuws
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten. De uitspraak van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:578) is een zeldzaam voorbeeld waarin geen bevoegdheid tot handhaving bestond vanwege met bestemmingsplan (gesteld) strijdig gebruik, omdat voor dat gebruik een 'impliciete vrijstelling' was verleend.   Een impliciete vrijstelling houdt...
Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 8 van 40

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Norm voor cumulatieve geurhinder mag in bestemmingsplan, fijnstofnorm niet. https://t.co/8ewtaYltg3