Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon

Omgevingswet

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Het wetsvoorstel is op 17 juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de AMvB's bij de Omgevingswet.

E-Book Invoeringswet

Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

bron: https://www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/documenten/magazines/2017/01/06/e-book-invoeringswet

Factsheet Omgevingswet met korte weergave van de kabinetsnotitie

Factsheet PAS 2 juli 2019

Handreiking Omgevingsverordening 2.0 Invoeringsondersteuning Implementatie Omgevingswet van IPO

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.  

In de bijlage treft u de geconsolideerde versie aan. De uitgebreide versie, waarin ook de teksten van de achterliggende documenten zijn weergegeven, kunt u opvragen via postbus.eenvoudigbeter@minbzk.nl

Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's en de Omgevingsregeling. Bij inwerkingtreding gaan het invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.

Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien vult dit spoor het hoofdspoor met enkele essentiële onderdelen aan.

De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Invoeringswet consultatie

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Via zogeheten overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essentiële onderdelen aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één nieuwe regeling voor planschade, die huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt. De internetconsultatie van de Invoeringswet loopt van 5 januari tot 3 februari 2017.

Memorie van antwoord over het wetsvoorstel over regels voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Memorie van Toelichting Algemeen Omgevingswet

Memorie van Toelichting artikelgewijs Omgevingswet d.d. 17 juni 2014

MvT Invoeringswet consultatie

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Via zogeheten overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essentiële onderdelen aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één nieuwe regeling voor planschade, die huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt. De internetconsultatie van de Invoeringswet loopt van 5 januari tot 3 februari 2017.

Overzicht van te integreren wetten en rechtsfiguren in de Omgevingswet

Structurele vermindering van de onderzoekslasten in het omgevingsrecht van BRO

Werking van het stelsel van de Omgevingswet

 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet