Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
maandag, 09 mei 2011 21:34

Omgevingsloket online stapt over van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning

Wanneer u de afgelopen maanden voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of voorbereid via het Omgevingsloket online, heeft u gebruik gemaakt van DigiD voor bedrijven.

DigiD voor bedrijven wordt overheidsbreed omgezet naar eHerkenning. eHerkenning is net als DigiD voor bedrijven, een identificatiedienst waarmee u zich bekend maakt bij een overheidsdienst, in dit geval bij Omgevingsloket online. eHerkenning voldoet beter aan de huidige eisen die de overheid stelt aan het elektronisch herkennen van medewerkers van bedrijven. Om uw (concept) aanvraag te kunnen blijven volgen en eventueel aan te vullen, moet ook u overstappen op eHerkenning.

Overstappen naar eHerkenning: aanvragen kan nu al

Momenteel is het omgevingsloket nog uitsluitend bereikbaar met DigiD voor bedrijven, maar vanaf 14 mei kunt u met het zogenaamde eHerkenningsmiddel op het Omgevingsloket inloggen. Vanaf 1 juni 2011 kunt u geen gebruik meer maken van uw DigiD code, maar kunt u alleen nog inloggen met eHerkenning.

Indien u al een eHerkenningsmiddel heeft, dat geregistreerd is op hetzelfde KvK (vestigings)nummer als uw DigiD, dan kunt u dit eHerkenningsmiddel vanaf medio mei gebruiken om uw aanvragen aan te vullen en te blijven volgen.

Mocht u nog geen eHerkenningsmiddel hebben, dan raden we u aan om binnenkort deze overstap te maken. U kunt tot 1 juni op een snelle manier overstappen van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning. Dit kan via: https://overstappen.eherkenning.nl/

Let op: tot 13 mei kunt u Omgevingsloket online alleen nog gebruiken met uw DigiD voor bedrijvencode. Na 1 juni kunt u alleen nog met eHerkenning inloggen.

Overstappen na 1 juni 2011

Als u na 1 juni overstapt, dan vraagt u voor de personen die een aanvraag namens uw bedrijf (vestiging) mogen doen, eHerkenning aan bij een erkende aanbieder te herkennen aan het keurmerk:

U kunt de erkende aanbieders vinden via: http://www.eherkenning.nl/bedrijven/aanbieders

Wanneer u het eHerkenningsmiddel aanvraagt voor dezelfde vestiging waarvoor u ook uw ‘oude' DigiD had, dan blijven lopende en concept aanvragen zichtbaar. Beide middelen zijn namelijk gekoppeld aan uw KvK nummer.

Belangrijk om te weten bij het aanvragen van e-Herkenning

Welk betrouwbaarheidsniveau nodig?

Als u een eHerkenningsmiddel aanvraagt, wordt u gevraagd om te kiezen uit verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het omgevingsloket heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Betrouwbaarheidsniveau 1 is vergelijkbaar met DigiD voor bedrijven. Dit niveau krijgt u ook toegekend als u gebruik maakt van de eenvoudige overstapmethode via: https://overstappen.eherkenning.nl/

Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus kunt u vinden op:

http://www.eherkenning.nl/bedrijven/voordelen

Speciale aandacht voor de volgende situaties

Als binnen uw bedrijf meerdere medewerkers (met verschillende DigiD's) aanvragen hebben samengesteld en/of ingediend

Met DigiD voor bedrijven konden er per bedrijfsvestiging meerdere DigiD's worden aangevraagd. Deze aanvragen waren alleen zichtbaar per DigiDcode. Bij de omzetting van het omgevingsloket naar eHerkenning worden alle (concept) omgevingsvergunningaanvragen zichtbaar voor alle medewerkers van de desbetreffende vestiging die een eHerkenningsmiddel hebben.

We adviseren bedrijven die meerdere aanvragen hebben ingediend om na 1 juni (datum overstap) te controleren of de profielen (de contactgegevens) van de aanvragen nog op de juiste personen binnen uw vestiging staan. Mochten deze niet goed zijn dan kunt u die wijzigen in de juiste contactgegevens per aanvraag. De profielen zijn namelijk in het systeem niet gebonden aan de aanvraag zelf, maar aan het vestigingsnummer van uw bedrijf.

Als binnen uw bedrijf meerdere medewerkers in de toekomst aanvragen gaan samenstellen of indienen

Wanneer er een nieuwe aanvraag wordt samengesteld en/of ingediend met eHerkenning dan is deze zichtbaar en bewerkbaar voor alle medewerkers (van de bedrijfsvestiging) met een eHerkenningsmiddel. De behandelende overheid ziet in de aanvraag wel de contactgegevens zoals deze zijn ingediend en zal die persoon hanteren als contactpersoon. Bij het opnieuw aanmaken van een aanvraag zal in het standaardprofiel altijd de standaardcontactgegevens van het bedrijf staan. Dit profiel kan per aanvraag aangevuld en/of gewijzigd worden met de gegevens van de medewerker die de aanvraag doet.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV