Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 28 januari 2013 13:32

Een wijzigingsplan vaststellen zonder dat je de gevolgen voor de luchtkwaliteit ooit in beeld hebt gebracht. Mag dat?

Een artikel van Max Seelen van Patres.

Ja, dat mag (soms). Er bestaan immers nog steeds wijzigingsbevoegdheden, waarbij de gevolgen voor de luchtkwaliteit nooit in beeld zijn gebracht. En... dat zal ook nooit (hoeven te) gebeuren. Hoe is dat te verklaren? 

Huidig regime & luchtkwaliteit

Als je nu een bestemmingsplan vaststelt, waarin ook een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, laat dan meteen ook zien wat die gevolgen zijn van deze wijzigingsbevoegdheid. Bekijk dus de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij een - representatieve - invulling van de maximale planologische mogelijkheden. 

Deze verplichting bestaat al sinds 15 november 2007. Op die dag trad namelijk een wijziging van de Wet milieubeheer (titel 5.2) in werking op het gebied van luchtkwaliteitseisen. In artikel 5.16 lid 2 Wet milieubeheer staan nu een limitatief aantal bevoegdheden en wettelijke voorschriften. Wanneer deze van toepassing zijn op jouw ruimtelijk plan, geef dan aan wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit.


Maar een wijzigingsplan staat niet (meer) in dit rijtje. Je moet daarom al bij het 'moederplan' (bestemmingsplan) ook de gevolgen van het wijzigingsplan in beeld brengen. Naast die van het moederplan zelf natuurlijk. 

Onder het Besluit luchtkwaliteit 2005 was dit echter anders. Daar hoefde je pas bij het wijzigingsplan de gevolgen voor de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken.

Uitwerkingsplan & luchtkwaliteit

Even een kort uitstapje naar een uitwerkingsplan. Een uitwerkingsplan staat net zo min in het rijtje van artikel 5.16, lid 2 Wet milieubeheer, zodat je ook voor dit plan al bij het moederplan de gevolgen voor de luchtkwaliteit moet weergeven. En dat was onder het Besluit luchtkwaliteit 2005 niet anders.

'Oude' wijzigingsplannen & luchtkwaliteit

Maar stel je wil gebruik maken van een wijzigingsbevoegdheid die in een bestemmingsplan is opgenomen, dat onder de voormalige Wet Ruimtelijke Ordening het levenslicht zag. In dat geval gelden ook de huidige spelregels van de Wet milieubeheer, met als gevolg dat er geen luchtkwaliteitsonderzoek is vereist. Een wijzigingsplan staat immers niet in het rijtje.

Dit is 'slechts' anders wanneer het bestemmingsplan met de wijzigingsbevoegdheid is vastgesteld vanaf 4 mei 2005. Op die dag trad het Besluit luchtkwaliteit 2005 in werking en onder dat regime moest je wél de gevolgen van een wijzigingsplan in beeld brengen (zie ook artikel V van de wijziging van de Wet milieubeheer van 2007).

Maar nogmaals, vanaf 15 november 2007 werd dit weer anders. Vanaf dat moment was/is het huidige regime van toepassing.

Bent u er nog?

'Stokoude' wijzigingsplannen & luchtkwaliteit

Ik ga nog een stapje terug in de tijd. Wanneer het moederplan met de wijzigingsbevoegdheid is vastgesteld vóór 4 mei 2005, dan geldt weer het huidige regime van titel 5.2 Wet milieubeheer. Dit betekent dus dat je de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij je wijzigingsplan niet in beeld hoeft te brengen (ABRvS 8 december 2010, 200908373/1/R2).

In die gevallen is het dus mogelijk, dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit van deze wijzigingsbevoegdheden nog nooit zijn onderzocht. En dat hoeft nu ook niet meer!

Los van de juridische verklaring, is dit in deze tijd toch een merkwaardig gegeven. Maar goed.

Maximale planologische mogelijkheden & luchtkwaliteit

Terug naar het heden. Als je nu de gevolgen voor de luchtkwaliteit van een moederplan met wijzigingsbevoegdheden beoordeelt, ga dan uit van een representatie invulling van de maximale planologische mogelijkheden.

Voorziet een wijzigingsbevoegdheid - bijvoorbeeld - in de aanleg van een weg, bekijk dan uit hoeveel rijstroken deze weg bestaat en beoordeel vervolgens (aan de hand van een verkeersmodel) hoe het verkeer zich in een representatief scenario over die rijstroken zal bewegen.

Bron: onder meer ABRvS 29 augustus 2012, BR 2012/163, noot


 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet