Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 04 oktober 2010 21:14

Structuurvisie Noord-Brabant vastgesteld

Geschreven door
Provinciale Staten hebben de structuurvisie ruimtelijke ordening voor de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de provincie haar ruimte wil gaan inrichten.

Bij de bespreking van de Structuurvisie werden door Provinciale Staten verschillende moties en amendementen ingediend. Een meerderheid van de Staten besloot in de Verordening ruimte geen regels op te nemen voor cultuur-historische en aardkundige waarden.

Herstel en gezondheid
Bovendien werd een amendement aangenomen waarin Provinciale Staten onderstrepen dat er passend beleid en financiering nodig is om effectieve maatregelen te treffen voor het herstel van biodiversiteit. Daarnaast vroeg een meerderheid van de Staten aan GS om nog dit jaar met een voorstel tot wijziging van de Structuurvisie te komen waarin het thema gezondheid in relatie tot de onderwerpen in de Structuurvisie worden uitgewerkt en gezondheid in relatie daarmee als provinciaale belang wordt benoemd.

Ook werd besloten met uitspraken over eventuele uitbreiding van Eindhoven Airport te wachten tot de resultaten van de Alderstafel bekend zijn.


Posted: 2010-10-04 19:14:21

Lees verder...
 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet