Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
maandag, 05 oktober 2015 08:44

Incidenteel en kortdurend gebruik: wanneer is sprake van strijd met het bestemmingsplan?

Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten.

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat een bestemmingsplan zich niet verzet tegen kortdurend en incidenteel gebruik in strijd met dat plan.

Het moet dan wel gaan om zeer incidentele vormen van gebruik. Zo oordeelt de Afdeling in een uitspraak van 3 maart 2010 dat een festival van één dag, waarbij het opbouwen en afbreken van de bijbehorende voorzieningen verscheidene dagen duurt, niet als incidenteel kan worden aangemerkt en dus moet worden beoordeeld op basis van het bestemmingsplan.

In een andere uitspraak oordeelt de Afdeling dat een schuttersfeest van drie dagen, met een week opbouwtijd en enkele dagen afbouw, niet als zodanig incidenteel kan worden aangemerkt dat van strijd met het bestemmingsplan geen sprake is.

Het gebruik van een terrein voor slechts één tot twee keer per jaar voor kortdurend parkeren werd echter als dermate kortdurend en incidenteel beoordeeld, dat de bestemmingsplanvoorschriften zich daartegen niet verzetten. Ook een jaarlijks evenement dat enkele uren duurt wordt als kortdurend en incidenteel beoordeeld, zo volgt uit een uitspraak van 2014.

De rechtspraak hierover is dus vrij streng. Bij twijfel is het raadzaam om tijdig een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik aan te vragen. Hiermee kunnen eventuele handhavingsperikelen tijdens het evenement worden voorkomen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet