Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 26 oktober 2015 16:30

Planschade: drempel maatschappelijk risico van drie procent

Een artikel van B.S. ten Kate van Nysingh Advocaten

In artikel 6.2 lid 2 Wro is een forfaitaire drempel bepaald van ten minste twee procent van de waarde van de onroerende zaak voorafgaande aan het in werking treden van het schadeveroorzakende besluit. Hoewel de Afdeling heeft geoordeeld dat dit percentage niet mag gelden als uitgangspunt, waarop slechts in bijzondere gevallen van mag worden afgeweken, wordt in de praktijk dikwijls met dit percentage gerekend. Wij zien in de rechtspraak twee categorieën van gevallen waarin wel van dit percentage afgeweken wordt:
1. gevallen waarin de schade de drempel slechts in geringe mate overtreft en de schade geheel voor rekening van de benadeelde wordt gelaten;
2. gevallen waarbij het schadeveroorzakend besluit past in een normale maatschappelijke ontwikkeling en gerekend wordt met een drempel van vijf procent.

Deze uitspraak is bijzonder, omdat de drempel vooraf bepaald wordt op drie procent. Vervolgens wordt de schade na aftrek van deze drempel voor vergoeding in aanmerking gebracht. Dat de drempel hoger is dan twee procent is gerechtvaardigd omdat sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling. Een drempel van vijf procent wordt te fors geacht omdat het schadeveroorzakend besluit leidt tot een wijziging van de ruimtelijke structuur op korte afstand van de woning.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet