Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
vrijdag, 01 april 2016 21:51

De verhuisbereidheid van lokale bedrijven en het regionaal schaalniveau van de ladder

Een artikel van Van der Feltz Advocaten.

De Afdeling stelt in haar uitspraak van 23 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:798) conform vaste jurisprudentie ambtshalve vast dat de bevoegdheid om (onderdelen van het) bestemmingsplannen vast te stellen bij de raad ligt en niet bij B&W (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening). Het besluit wordt vanwege dit gebrek vernietigd. Ter voorlichting van partijen verduidelijkt de Afdeling  nog het begrip "regionaal schaalniveau" bij de laddertoets.

Zoals ook blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, zal volgens de Afdeling van geval tot geval moeten worden bezien welk regionaal schaalniveau past bij de behoefte, in de leniging waarvan de door het plan mogelijk gemaakt ontwikkeling voorziet. De raad heeft bij het bepalen van het regionale schaalniveau doorslaggevende betekenis toegekend aan de beperkte verhuisbereidheid van bedrijven in Asten of Someren.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd waarom voor het antwoord op de vraag of er een actuele regionale behoefte aan het nieuwe bedrijventerrein bestaat slechts gekeken hoeft te worden naar de vraag- en aanbodsituatie in de buurgemeenten Asten en Someren, en niet ook in de 2 km verderop gelegen gemeente Deurne, waarmee in de Peelregio wordt samengewerkt. Dat onder ondernemers in de gemeenten Asten en Someren in gevallen waarin zij willen uitbreiden slechts een geringe verhuisbereidheid bestaat is daarvoor, gelet op de inhoud en strekking van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende. Dit klemt temeer omdat niet in geschil is dat juist in Deurne leegstand van bedrijfsruimten bestaat en bouwkavels voor bedrijven beschikbaar zijn. Dat die laatste, zoals de raad heeft gesteld, alleen voor bedrijven uit Deurne beschikbaar zijn, is niet aannemelijk gemaakt.

Voor de volledige uitspraak, klik hier

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De Afdeling schenkt klare wijn over de ‘de financiële paragraaf’ bij ruimtelijke besluiten https://t.co/v3NzSvbbsN