Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
zaterdag, 18 juni 2016 09:44

Of/of-vergunning als referentie voor Nb-vergunning mag!

Een artikel van Franca Damen van haar website.

Wanneer sprake is van een zogenaamde of/of-vergunning, mag ook de daarin hoogst vergunde ammoniakemissie worden meegenomen als referentiesituatie in het kader van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (ingediend vóór 1 juli 2015). Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 15 juni 2016 (201504686).

Met deze uitspraak zet de Afdeling een streep door de (wederom) door de provincie Noord-Brabant te strikt geïnterpreteerde Natuurbeschermingswet. De provincie stelde zich in het kader van vergunningaanvragen ingevolge de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning), zoals ingediend vóór 1 juli 2015, op het standpunt dat wanneer sprake was van een zogenaamde of/of-vergunning, enkel de daarin laagst vergunde ammoniakemissie mocht worden meegenomen bij het bepalen van de referentiesituatie. De provincie baseerde dit standpunt op de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2013.

Dat de provincie daarmee de Natuurbeschermingswet (wederom) te strikt heeft uitgelegd, volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 15 juni 2016. De Afdeling is duidelijk: de referentiesituatie hoeft niet te worden ontleend aan de vergunde alternatieve veebezetting in een of/of-vergunning die de laagste stikstofemissie tot gevolg heeft. Er is sprake van twee alternatieve veebezettingen waarvoor vergunning is verleend. Realisering van de ene veebezetting heeft niet tot gevolg dat de vergunning wat betreft de andere veebezetting van rechtswege komt te vervallen. Of de alternatieve veebezetting met de laagste stikstofemissie daadwerkelijk is gerealiseerd, is daardoor niet relevant.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet