Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
vrijdag, 01 juli 2016 12:38

Bewijslastverdeling permanente bewoning recreatiewoning

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

In AbRvS 22 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1711) is een aantal interessante overwegingen te lezen over de ‘bewijslastverdeling’ in geval van het in strijd met het bestemmingsplan permanent bewonen van een recreatiewoning. De hoofdregel is dat het op de weg van het bestuursorgaan ligt om de feiten vast te stellen voor het vermoeden dat de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan permanent wordt bewoond. Vervolgens is het aan aangeschrevene om dit vermoeden te ontkrachten. Doet aangeschrevene dit niet of onvoldoende, dan mag de rechter in beginsel uitgaan van de juistheid van het vermoeden. Als betrokkene volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op een ander adres staat ingeschreven, is het aan het bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat de betrokkene niettemin hoofdverblijf heeft in de recreatiewoning. Het feit dat betrokkene op een ander adres dan de recreatiewoning staat ingeschreven en op dat adres niet over zelfstandige woonruimte beschikt, is een aanwijzing dat de recreatiewoning als hoofdverblijf wordt gebruikt. Ook het feit dat een recreatiewoning in aanmerking is gebracht voor hypotheekrenteaftrek, draagt bij aan het vermoeden dat de recreatiewoning permanent wordt bewoond. In de situatie die in deze uitspraak speelt, heeft het college de overtreding gebaseerd op:

 • verklaringen van betrokkene zelf,
 • het feit dat op het BRP-adres vier volwassenen en twee kinderen stonden ingeschreven, en aangeschrevene hier geen zelfstandige woonruimte had,
 • het feit dat aangeschrevene geen huur of andere bijdrage voor de woonruimte op het BRP-adres betaalde,
 • verklaringen van de hoofdbewoner van het BRP-adres dat aangeschrevene (slechts) twee keer per week daar verbleef,
 • 16 controles bij de recreatiewoning, waarvan de recreatiewoning 14 keer een bewoonde indruk maakte,
 • 2 controles bij het BRP-adres, waarbij aangeschrevene niet is aangetroffen, en
 • het feit dat de recreatiewoning over de jaren 2011-2013 voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking is gebracht.

Gelet op het voorgaande – en gelet ook op het feit dat aangeschrevene deze feiten niet heeft ontkracht – heeft het college in dit geval de vereiste feiten volgens de Afdeling voldoende vastgesteld voor het vermoeden dat de recreatiewoning permanent werd bewoond.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ