Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 02 januari 2017 08:58

Bestemmingsplan mag bevoegdheid tot erfafsluiting beperken

Een artikel van Franca Damen van haar website.

Sommige eigenaren vinden het prettig en/of belangrijk om hun erf af te sluiten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn eigenaren ook bevoegd om hun erf af te sluiten. Maar deze bevoegdheid kan worden beperkt in een bestemmingsplan. Op 28 december 2016 deed de Raad van State hier een uitspraak over (201509393, ECLI:NL:RVS:2016:3455).

Deze uitspraak ging over de eigenaar die zijn perceel had afgezet met bouwhekken. Hij had de bouwhekken geplaatst om overlast door anderen op zijn perceel te voorkomen. Maar omdat op het perceel geen woning aanwezig is, staat het bestemmingsplan geen erfafscheiding, zoals bouwhekken, toe.

Volgens de eigenaar wordt hij op deze manier beperkt in zijn bevoegdheid om zijn erf af te sluiten. Deze bevoegdheid volgt uit artikel 5:48 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens de Raad van State kan deze bevoegdheid in een bestemmingsplan worden beperkt. Maar als het bestemmingsplan de uitoefening van de bevoegdheid helemaal onmogelijk maakt, moeten de planregels buiten toepassing blijven. Welke beperkingen toelaatbaar zijn, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De planregel dat een erfafscheiding bij een woning moet horen, is volgens de Raad van State een toelaatbare inbreuk op de bevoegdheid tot afsluiting van een erf. Daarbij heeft de Raad van State ook betrokken dat het mogelijk is om zonder omgevingsvergunning een erfafscheiding van 1 meter hoog te realiseren. Daardoor kan de eigenaar van het perceel op een redelijke manier gebruik maken van zijn bevoegdheid om zijn erf af te sluiten.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet