Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
zaterdag, 14 januari 2017 09:25

Ambtshalve beoordeling bevoegdheid handhaving

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een last onder dwangsom opgelegd die er onder meer toe strekt dat gebouwen worden gesloopt dan wel worden veranderd tot hetgeen vergunningsvrij is toegestaan. In het hoger beroep, dat leidde tot de uitspraak van de AbRvS van 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3388, voerde de overtreder aan dat de rechtbank er ten onrechte aan voorbij is gegaan dat het college bij het besluit op bezwaar niet heeft betrokken dat met ingang van 1 november 2014 artikel 2, aanhef en onder 3, van Bijlage II van het Bor wat betreft de totale oppervlakte van omgevingsvergunningsvrije bijbehorende bouwwerken is gewijzigd. Door die wijziging is volgens appellant een grotere totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken omgevingsvergunningsvrij dan waarvan het college is uitgegaan.

Het college voert aan dat deze grond voor het eerst in hoger beroep is aangevoerd, zodat hieraan zonder inhoudelijke beoordeling door de Afdeling voorbij dient te worden gegaan.

De Afdeling wil hier niet van weten en ziet wel degelijk aanleiding de grond inhoudelijk te behandelen. De door appellant bedoelde wijziging van artikel 2, aanhef en onder 3, van Bijlage II van het Bor is van betekenis voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre, zich ten tijde van het besluit op bezwaar nog een overtreding voordeed. De vraag of en in hoeverre een overtreding zich nog voordeed, raakt de bevoegdheid van het college. Die vraag kan de Afdeling niet onbeantwoord laten. Dat appellant de grond in beroep niet zou hebben aangevoerd, is dan ook niet van betekenis.

Ook overigens is deze uitspraak lezenswaardig, onder andere omdat erin naar voren komt hoe nauw het luistert om te bepalen wanneer de begunstigingstermijn eindigt en hoe het voortduren van een overtreding door het bestuursorgaan moet worden aangetoond.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV