Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zaterdag, 21 januari 2017 08:12

VNG-reactie op Structuurvisie ondergrond

Geschreven door

Afgelopen weken heeft de conceptversie van de Structuurvisie ondergrond (STRONG) ter inzage gelegen. De VNG heeft onder andere in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep (WEB) een reactie geschreven.

Onze hoofdpunten zijn:

 • Voor voldoende draagvlak voor ondergrondse activiteiten is het nodig dat in de structuurvisie en bij de uitvoering ervan, de Groninger gaswinning, het kleine gasveldenbeleid en de energietransitie, meer dan nu het geval is, in samenhang worden geschetst en gecommuniceerd.
   
 • De energietransitie vraagt om centraal en decentraal omgevingsmanagement, gericht op het daadwerkelijk ruimte geven van invloed aan nabij wonende en werkende burgers en bedrijven. Wij zijn blij dat de minister aankondigt dat u het omgevingsmanagement om wilt vormen tot een gezamenlijk gedragen aanpak. Wij leveren daar vanuit gemeenten graag een actieve bijdrage aan.
   
 • Wij missen in de ontwerp-structuurvisie nog een duidelijke keuze voor het geven van ruimte aan de bijdrage die de ondergrond aan de energietransitie, -productie en -opslag kan leveren
   
 • Wij vragen de minister om te borgen dat provincies bij de aanwijzing van de Aanvullende Strategische Voorraden ook daadwerkelijk rekening houden met de brede gemeentelijke belangen, zowel boven- als ondergronds.
 • Bij het terugdringen van CO2- emissie moet het accent liggen op vermindering van de emissie aan de bron of gebruik van CO2, zoals in de tuinbouw, in plaats van op opslag van CO2 in de bodem. Wij willen graag betrokken zijn bij alle stappen die u hier in zet, inclusief het voorgenomen onderzoek.
   
 • Wij vragen de minister nogmaals om, naast uitstel van schaliegasboringen, ook af te zien van onderzoek naar de mogelijkheid van schaliegaswinning en voor deze vorm van energie geen ruimte te geven in STRONG.

Meer informatie

Lees onze volledige reactie in de brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet