Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
woensdag, 08 februari 2017 20:37

Invorderingsbevoegdheid verjaard: procesbelang?

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

De handhavingsuitspraak AbRvS 25 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:151) gaat over een last onder dwangsom en daarop volgende invorderingsbesluiten. Er spelen twee vragen: was het college nog wel bevoegd om tot invordering over te gaan en zo nee, welk procesbelang heeft overtreder dan nog bij zijn hoger beroep?

De bevoegdheid tot invordering bestaat zolang die bevoegdheid nog niet is verjaard. De verjaringstermijn wordt verlengd als het bestuursorgaan de schuldenaar uitstel van betaling verleent (artikel 4:94, eerste lid, jo artikel 4:111, eerste lid, Awb). Het college meent overtreder in dit geval uitstel van betaling te hebben verleend door, hangende beroep, een brief aan de rechtbank te sturen dat wordt gewacht met invordering in afwachting van de uitspraak. De Afdeling overwoog echter eerder al dat zo’n bereidheid tot opschorting van invordering niet als besluit tot uitstel van betaling kan worden gekwalificeerd (vgl. AbRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2523). De bevoegdheid tot invordering was dus verjaard. Met deze verjaring heeft overtreder geen procesbelang meer bij een oordeel in de procedure over de invorderingsbeschikkingen.

Onder omstandigheden kan er dan nog wel procesbelang zijn bij de procedure over de onderliggende last onder dwangsom. In dit geval was de overtreding echter al gelegaliseerd. Volgens de Afdeling is er dan geen procesbelang meer bij de procedure over de last. Overtreder voert nog aan dat hij procesbelang heeft bij vergoeding van zijn proceskosten, maar daarover oordeelt de Afdeling dat dit op zichzelf onvoldoende is om procesbelang aan te nemen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr