Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
woensdag, 26 april 2017 08:54

Het festivalseizoen is geopend; Tips om te zorgen dat de evenementenvergunningen en bestemmingsplannen er ook klaar voor zijn

Een artikel van Fleur Onrust van Envir-Advocaten.

Het is weer voorjaar, de eerste festivals en buitevenementen zijn al weer achter de rug, maar het seizoen is nog maar net begonnen. Voor initiatiefnemers van festivals en evenementen en voor gemeenten is het van belang om vooraf te zorgen dat de  bestemmingsplannen ter plaatse straks geen roet in het eten gooien en alle vereiste vergunning tijdig worden verkregen en afgegeven.

In dit bericht ga ik in op de planologische inpassing van festivals en evenementen, mede aan de hand van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

Voor meerdaagse festivals en evenementen geldt dat sprake is, of kan zijn, van invloed op de ruimtelijke kwaliteit en dat daarom het bestemmingsplan de activiteit, oftewel het festival of evenement uitdrukkelijk moet toestaan. De ABRvS heeft verschillende malen overwogen dat het op de “weg van de planwetgever ligt” om een beoordeling en afweging te maken of een bestemming die evenementen op een bepaalde locatie toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen (Zie bijvoorbeeld ABRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2644) Indien het bestemmingsplan het festival of evenement niet toestaat dan kan een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan vereist zijn.

Op 12 april deed de ABRvS uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:1007) over een bestemmingsplan waarbinnen een evenemententerrein werd mogelijk gemaakt. Centraal stond het bestemmingsplan “Buitengebied, evenemententerrein De Park, Elst.”  Een eerder bestemmingsplan werd (gedeeltelijk) door de ABRvS vernietigd. Dat plan maakte onder meer evenementen met maximaal 50.000 bezoekers mogelijk. Naar het oordeel van de ABRvS was een, voor het aantal bezoekers, vereiste tweede ontsluitingsweg ten onrechte niet in het plan gewaarborgd. In het gewijzigde bestemmingsplan zoals dat nu bij de ABRvS voorligt zijn niet langer evenementen met maximaal 50.000 bezoekers toegestaan maar slechts evenementen met maximaal 20.000 bezoekers. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat onder die omstandigheid geen noodzaak meer bestaat voor het realiseren van een tweede ontsluitingsweg. In het plan is wel voorzien in het herinrichten van de aansluiting Grote Molenstraat/De Park, dit met het oog op het verbeteren van de ontsluiting van het evenemententerrein. De ABRvS laat het bestemmingsplan zoals dat nu is vastgelegd in stand. Lees de gehele uitspraak door te klikken op deze link.

Deze uitspraak laat zien dat het aantal bezoekers dat bij evenementen en festivals planologisch een groot verschil kan maken.

Uit eerdere uitspraken was al duidelijk geworden dat bij niet incidentele en/of langdurige evenementen of festivals het bestemmingsplan voorschriften moet bevatten over van het (maximaal) aantal bezoekers, het (maximale) aantal evenementen per jaar voor zover dat vanuit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid op een locatie van belang is. (Zie bijvoorbeeld ABRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2644 en de standaardoverweging uit de uitspraak van ABRvS 20 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8858).

Let op, niet alleen het bestemmingsplan moet het festival of evenement mogelijk te maken, voor een festival of evenement dient over het algemeen ook een evenementenvergunning te worden verkregen bij het college van burgemeester en wethouders op grond van de APV. Maar andersom geldt dus ook met alleen de evenementenvergunning heeft de toets aan het ruimtelijke ordeningskader (het bestemmingsplan) nog niet plaatsgevonden en mag het festival of evenement dus nog niet zonder meer doorgaan.

Voor vragen over bestemmingsplannen en evenementenvergunningen kunt u uiteraard terecht bij ENVIR Advocaten.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet