Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
maandag, 28 augustus 2017 08:20

Gebruik maken van wijzigingsbevoegdheid alleen na instemming omwonenden?

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.

De uitspraak van 23 augustus 2017, nr. ECLI:NL:RVS:2017:2267 maakt nog eens duidelijk dat de bevoegdheid van het college zoals opgenomen in een bestemmingsplan, niet afhankelijk mag worden gemaakt van toestemmingen van derden. In dit geval gaat het om een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan "De Purmer 2016". Appellant wil dat de raad als voorwaarde voor toepassen van een wijzigingsbevoegdheid opneemt dat omwonenden schriftelijk toestemming moeten geven voor de woningbouw. De Afdeling verwijst de uitspraak van 7 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY2502 waarin is bepaald dat een dergelijk bepaling niet in het stelsel van de Wro past. Het gebruik van een bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders mag niet afhankelijk worden gesteld van een schriftelijke toestemming van omwonenden.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix