Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
woensdag, 13 september 2017 13:31

Gemeenten: Zorgen over zorgvuldige voorbereiding besluiten

Geschreven door

De VNG brengt de zorgen van gemeenten over een zorgvuldige voorbereiding van gemeentelijke besluiten via een brief onder de aandacht van de Raad van State. 

Het ontwerp-Omgevingsbesluit en het voorstel van wet Invoeringswet Omgevingswet is eind juni 2017 ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. 

Daarin gaat de regering voorbij aan de ernstige zorgen van gemeenten over zorgvuldige voorbereiding van gemeentelijke besluiten over vergunningplichtige omgevingsplanactiviteiten.

 • Gemeenten voorzien dat de beoogde versnelling van de voorbereidingsprocedure en de regeling dat de aanvrager de voorbereidingsprocedure bepaalt, ertoe zal leiden dat gemeenten niet meer kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
 • Gemeenten zijn zowel verantwoordelijk voor zorgvuldige voorbereiding van een besluit als voor het vergaren van de nodige kennis over relevante feiten en de af te wegen belangen.
 • Voor een goed inzicht in de belangen die betrokken zijn bij het te nemen besluit kan de gemeente een uitgebreide voorbereidingsprocedure noodzakelijk vinden.

Voorstel VNG

De VNG stelt voor dat de gemeenteraad in het omgevingsplan per opgenomen vergunningplicht zelf bepaalt welke voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet dat de keuze van de voorbereidingsprocedure bij de aanvrager legt, is naar onze mening in strijd met de Algemene wet bestuursrecht en de uitgangspunten van de Omgevingswet. De in het ontwerp-Omgevingsbesluit opgenomen uitzonderingen op de reguliere voorbereidingsprocedure missen een juridisch juiste afweging. 

Meer informatie

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning behoeft geen passende beoordeling voor bestemmingsplan te worden gemaakt https://t.co/yWTTQZEBOo