Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
vrijdag, 15 september 2017 10:09

Invoeringsbesluit Omgevingswet van start

Geschreven door

Deze zomer is gestart met het opstellen van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Een belangrijke nieuwe stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht, nadat vlak voor de zomer de basis-AMvB’s en de Invoeringswet Omgevingswet naar de Raad van State werden gezonden. Het Invoeringsbesluit richt zich op aanvulling van de basis-AMvB’s, het intrekken en wijzigen van andere besluiten en het overgangsrecht.

Met deze drie onderdelen volgt het Invoeringsbesluit de opbouw van de Invoeringswet. Het streven is om het Invoeringsbesluit in het najaar van 2018 in consultatie te brengen.

Aanvulling basis-AMvB’s

Wat betreft de aanvulling van de basisbesluiten gaat het onder meer om de uitwerking van de grondslagen uit de Invoeringswet zoals die voor nadeelcompensatie. Het gaat ook om wijzigingen in huidige regelgeving die nog niet in de basisbesluiten konden worden verwerkt, implementatie van internationale verplichtingen en politieke toezeggingen.

Intrekken en wijzigen van bestaande besluiten

Voorbeelden van nu geldende besluiten die gewijzigd worden zijn het Waterbesluit en het Besluit Erfgoedwet archeologie. Het Besluit ruimtelijke ordening is een van de besluiten die ingetrokken worden. Tezamen gaat het om vele tientallen besluiten.

Overgangsrecht: de bruidsschat

Een in het oog springend onderdeel van het overgangsrecht is de ‘bruidsschat’. Zoals in de toelichting op de Invoeringswet is beschreven, wordt aan elk omgevingsplan een set regels toegevoegd over de onderwerpen die het Rijk loslaat. Denk bijvoorbeeld aan geluid en geur. Deze set regels vormt de bruidsschat. Hiermee wordt een rechtsvacuüm voorkomen en krijgen decentrale overheden de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te maken.

Ook voor de waterschapsverordening komt een bruidsschat. Voor de provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig. De provincies hebben immers aangegeven hun omgevingsverordeningen direct bij inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld te hebben. Over zowel de bruidsschat als de rest van het Invoeringsbesluit wordt tijdens het opstellen al overleg gevoerd met de stakeholders.

Het Invoeringsbesluit maakt onderdeel uit van het nieuwe stelsel voor omgevingsrecht.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Alleen bij onherroepelijke Wnb-vergunning behoeft geen passende beoordeling voor bestemmingsplan te worden gemaakt https://t.co/yWTTQZEBOo