Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
dinsdag, 19 september 2017 08:28

Onjuiste wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

In AbRvS 13 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2453, staat centraal de vraag of de volgende planregel uit het bestemmingsplan “Landgoederenzone” van de gemeenteraad van Maastricht in strijd is met het recht:

“Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ te wijzigen in ‘Natuur’, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de beoogde natuurontwikkeling vindt zijn basis in gemeentelijk, provinciaal of nationaal beleid;
b. (…)
c. er dient te worden aangetoond dat het beheer van de nieuwe natuurgronden is gewaarborgd; (…).”

Onder verwijzing naar art. 3.6 lid 1 Wro overweegt de Afdeling dat, mede gelet op de rechtszekerheid van belanghebbenden, in een wijzigingsbevoegdheid in voldoende mate dient te worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Een wijzigingsbevoegdheid dient derhalve door voldoende objectieve normen te worden begrensd.
               Onderdeel a hierboven is volgens de Afdeling niet door voldoende objectieve normen begrens, omdat niet duidelijk is naar welk beleid verwezen wordt.
               Onderdeel c sneuvelt om een andere reden. De gemeenteraad licht namelijk toe dat dat onderdeel zo moet worden gelezen dat als appellant gronden in eigendom heeft en hij deze niet wil beheren als natuurgronden, het college de bestemming “Agrarisch met waarde” niet kan wijzigen naar de bestemming “Natuur”. Volgens de Afdeling past het niet in het stelsel van de Wro dat een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat waarbij het gebruik van die bevoegdheid door het college van B&W  afhankelijk wordt gesteld van voorafgaande instemming van de gerechtigden ten aanzien van de gronden.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet