Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
vrijdag, 06 oktober 2017 13:28

Controleverslag bij invordering dwangsommen

Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-Advocaten.

Om tot invordering te mogen overgaan moeten invorderingsbesluiten berusten op een deug­delijke en controleerbare vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden. Eerder dit jaar heeft de Afdeling al uitvoerig uiteengezet aan welke eisen in dat verband moet worden voldaan (vgl. AbRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179). In AbRvS 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2666 ging het mis voor het bestuursorgaan.

In dit geval ging het om handhaving ten aanzien van overtreding van brand­vei­lig­heids­voor­schrif­ten. Het invorderingsbesluit was gebaseerd op meerdere con-troleverslagen waarvan de verslaglegging zich concentreerde op de brandvei-ligheid van het pand. De last was in dit geval echter zo geformuleerd dat de overtreding diende te worden beëindigd door de huis­vesting van personen in de woningen in het pand te staken en gestaakt te houden. Over deze huis-vesting vermeldden de controleverslagen onvoldoende, zodat op basis van dit invorderingsbesluit niet met zekerheid kon worden vastgesteld of de in de last ge­for­mu­leer­­de overtreding wel had plaatsgevonden. Het is dus zaak om bij het vaststellen van over­tredingen en opstellen van controleverslagen daartoe nog eens acht te slaan op de formulering van de last.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet