Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
BJZ
Moraal Juridisch Advies
maandag, 03 december 2018 08:49

Beheer Digitale Stelsel Omgevingswet LV: gemeenten akkoord

Geschreven door

Gemeenten zijn akkoord met het voorstel voor het beheer van de Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet. De VNG zal namens gemeenten de Beheerovereenkomst DSO-LV tekenen.

Gemeenten stemden tijdens de Buitengewone ALV (BALV) vandaag in met de uitwerking ervan. De uitwerking van de beheerovereenkomst past binnen bestuurlijke en financiële kaders zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord 2015 en Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening in 2016.

Financieel Dialoogmodel

Foto: Pieter Magielsen

Wethouder Wijnants van de gemeente Noordoostpolder vroeg om aandacht voor de kosten en baten van de wet. Hij noemde het Financieel Dialoogmodel dat eigenlijk door alle gemeenten ingevuld en ingestuurd zou moeten worden. 

Dit heeft de VNG nodig om in 2022 onderbouwing te hebben voor het te ontwikkelen evaluatiekader voor de Omgevingwet. 

Tijdig en goed geregeld

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Het gebruik van het DSO-LV is verplicht én noodzakelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Voor gemeenten is het van groot belang dat het beheer DSO-LV tijdig en goed geregeld is. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid:

 • om sturing te hebben op de kosten van het beheer van het DSOLV
 • én voldoende tijd te hebben om te kunnen oefenen met en voorbereiden op het in gebruik nemen van het DSO-LV

Meer informatie

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Planregels uitgelegd: een is niet één maar twee of meer, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak?! https://t.co/fXnV4UcRjn