Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
donderdag, 10 januari 2019 08:59

Normaal maatschappelijke risico bij inkomensschade

Geschreven door

Een artikel van SAM-Advocaten.nl

Op 19 december 2018 heeft de AbRvS voor de tweede maal een uitspraak gedaan over het planschadeverzoek van recreatiepark BreeBronne, gelegen in de gemeente Peel en Maas (ECLI:NL:RVS:2018:4165). Ook dit keer haalt het besluit van het gemeentebestuur de eindstreep niet. Het normaal maatschappelijk risico is één van de aspecten, waarop het besluit sneuvelt.
 
In navolging van de planschadeadviseur had het gemeentebestuur vastgesteld dat sprake was van inkomensschade. Voor de berekening van de omvang van het normaal maatschappelijk risico was aangesloten bij de gemiddelde omzet van het bedrijf over de jaren 2010 tot en met 2013. Om twee redenen gaat de Afdeling hiermee niet akkoord. De Afdeling overweegt dat bij de berekening van de inkomensschade gekeken wordt naar het bedrijfsresultaat; dit betekent dat ook bij de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico het bedrijfsresultaat tot uitgangspunt moet worden genomen, en niet de gerealiseerde omzet.
 
Verder waren ten onrechte de jaren 2010 t/m 2013 tot uitgangspunt genomen. De peildatum – datum inwerkingtreding van het nieuwe planologische regime – lag in 2009. Dat pas in 2015 uitvoering is gegeven aan het nieuwe regime, doet er niet aan af dat drie boekjaren voor de peildatum als uitgangspunt dienen te worden genomen.
 
Het beroep wordt gegrond verklaard en het gemeentebestuur dient nogmaals een nieuw besluit te nemen. To be continued!

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet