Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 21 januari 2019 08:51

Relativiteitsvereiste staat in de weg aan beroep op normen uit Monumenten 1998

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

AbRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:116. Bij besluit van 23 maart 2017 heeft de raad van de gemeente Vught het bestemmingsplan “Landhuis Spreeuwenburg, Taalstraat” vastgesteld. Het bestreden plan maakt de realisatie van een landhuis mogelijk op een perceel waar in het verleden "Huize Spreeuwenburg" stond. Volgens appellanten heeft de raad onvoldoende rekening heeft gehouden met de archeologische waarden in het plangebied. Appellanten beroepen zich onder andere op normen die zijn neergelegd in de Erfgoedwet die per 1 juli 2016 in werking is getreden.

De Afdeling overweegt hierover dat op grond van de Erfgoedwet onder andere hoofdstuk V, paragraaf 1, van de Monumentenwet 1998 van toepassing blijft totdat de Omgevingswet tot wet is verheven en in werking is getreden. In hoofdstuk V, paragraaf 1 van de Monumentenwet 1998 is ook artikel 38a opgenomen, dat bepaalt dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan bij de bestemming van de in het plan begrepen grond rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Gelet hierop is, anders dan appellanten betogen, de Monumentenwet 1998 nog van toepassing op de bescherming van archeologische waarden. De Afdeling overweegt verder dat de normen uit de Monumentenwet 1998 strekken tot het behoud van monumenten van archeologie. De normen uit de Monumentenwet 1998 strekken in dit geval kennelijk niet tot bescherming van de belangen van appellanten. Voor appellanten gaat het immers om het belang om gevrijwaard te blijven van de ruimtelijke invloed van het voorziene landhuis. Naar oordeel van de Afdeling zijn hun belangen ook niet verweven met de belangen tot bescherming waarvan de normen uit de Monumentenwet 1998 strekken.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet