Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zaterdag, 02 februari 2019 14:12

Zonneparken zijn eenvoudig bestand tegen beroepsgronden over de ‘ladder’

Een artikel van Max Seelen van de Ordito website.

“Vonnissen behoren we uit te voeren, dus dat gaan we ook doen,” zei premier Rutte afgelopen weekend. Hij verwees daarmee naar de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak, waarin staat dat Nederland in 2020 de CO2-uitstoot met 25 procent verlaagd moet hebben ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde immers afgelopen week dat Nederland die doelen juist niet gaat bereiken.
Rutte erkende echter wel dat het “een ingewikkeld vraagstuk is en een behoorlijke klus. Bij de maatregelen is onder meer draagvlak belangrijk.” Dat blijkt ook wel. De praktijk is weerbarstig. Windturbineparken en zonneparken worden vrijwel nooit zonder slag of stoot gerealiseerd. Dit gaat vaak gepaard met weerstand.

Torpederen
Natuurlijk. Omwonenden staan volledig in hun recht om beroep aan te tekenen tegen die plannen of vergunningen. Het aantal initiatieven hieromtrent neemt toe en daarmee ook de jurisprudentie hierover. Daaruit blijkt echter dat het nog niet zo eenvoudig is om besluiten over windturbineparken en zonneparken te torpederen.
Zo werd afgelopen week een omgevingsvergunning voor een zonnepark onherroepelijk, toen de Raad van State alle beroepsgronden van tafel veegde. Dat gold ook voor de beroepsgrond over de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Een ‘populaire’ beroepsgrond en vaak voer voor discussie.
In 2016 was al door onze hoogste bestuursrechter uitgesproken dat een windturbinepark geen stedelijke ontwikkeling is in de zin van de ‘ladder’ (artikel 3.1.6, tweede lid, in samenhang met artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Besluit ruimtelijke ordening). En geen stedelijke ontwikkeling betekent dat je de ‘ladder’ niet hoeft toe te passen.

Niet logisch
Maar nu heeft de Raad van State dit ook expliciet uitgesproken over zonneparken. Naar zijn aard verschillen deze namelijk niet wezenlijk van een windturbinepark. Beide voorzieningen op het gebied van energieopwekking horen niet thuis binnen bestaand stedelijk gebied.
Maar wanneer je windturbineparken en zonneparken wel als stedelijke ontwikkelingen zou betitelen, dan zou je bij ieder besluit hierover moeten motiveren waarom deze voorziening niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. Gelet op het doel en de strekking van de ladder voor duurzame verstedelijking zou dat niet logisch zijn.
Zeker, we willen ons buitengebied zoveel mogelijk sparen. En de ‘ladder’ dwingt een gemeente om een belangenafweging te maken wanneer het gaat om ‘zorgvuldig ruimtegebruik’. Met dit doel kan onder meer ‘overprogrammering’ worden voorkomen. Maar dit is natuurlijk niet aan de orde bij duurzame voorzieningen op het gebied van energieopwekking die in feite alleen in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden. Integendeel! Vraag het maar aan het Planbureau voor de Leefomgeving. En Rutte weet het nu ook.
Bron: ABRvS 23 januari 2019, nr. 201804681/1/A1

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet