Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
BJZ
maandag, 04 februari 2019 09:05

Bootcamp en bestemmingsplan

Geschreven door

Een artikel van SAM-Advocaten.

In veel parken en op veel schoolpleinen zie je steeds vaker, al dan niet in de avonduren, mensen bezig met allerlei sportieve activiteiten. Bootcamp is daarbij zeer populair. Maar mag dat wel overal? Die vraag stond centraal in de uitspraak van de Afdeling van 30 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:264). Meer in het bijzonder was het de vraag of bootcampactiviteiten als "extensief recreatief medegebruik" kunnen worden beschouwd. "Extensief recreatief medegebruik" komt vaker terug als toegestaan medegebruik in allerlei natuur-, groen- en bosbestemmingen en was in dit geval onderdeel van een agrarische bestemming. De Afdeling concludeert in deze zaak dat de voorgenomen bootcampactiviteiten in dit geval in strijd zijn met de planregels en niet vallen onder "extensief recreatief medegebruik". Uit de omschrijving van dit gebruik in de planregels volgt dat het bij extensief recreatief medegebruik gaat om vormen van openluchtrecreatie, waarbij de natuur- en landschapsbeleving voorop staat. 

De Afdeling overweegt dat daarvan in dit geval geen sprake is: "Voor zover de bootcampactiviteiten zijn voorzien op het perceel is daarvan geen sprake. Daarbij acht de Afdeling doorslaggevend dat het in dit geval gaat om een afgescheiden stuk grasland dat door [appellant A] bedrijfsmatig zal worden geëxploiteerd voor het organiseren van bootcampactiviteiten en dat dit perceel hoofdzakelijk zal worden gebruikt voor een specifiek onderdeel van de bootcamptrainingen, te weten de oefeningen met behulp van meerdere materialen, zoals autobanden en touwen. Tijdens dit vaste onderdeel van de bootcamptrainingen zal het weiland aldus intensief worden gebruikt door een groep van ongeveer 15 personen. De rechtbank heeft bij de beantwoording van de vraag of de bootcampactiviteiten als extensief recreatief medegebruik moet worden aangemerkt ten onrechte doorslaggevend geacht dat de trainingen slechts twee keer per week gedurende maximaal 1,5 uur plaats vinden en dat de materialen na afloop van de training niet achterblijven op het perceel. Nu de bootcampactiviteiten, voor zover die op het perceel zijn voorzien, een intensief gebruik van het perceel met zich brengen, is dit onderdeel van de bootcamptrainingen ongeacht de frequentie of lengte ervan niet onder het begrip extensief recreatief medegebruik te scharen en aldus in strijd met het bestemmingsplan."

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt