Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
dinsdag, 05 februari 2019 09:11

Dienstenrichtlijn binnen de ruimtelijke ordening

Geschreven door

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.

De uitspraken over de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn op detailhandelsregelingen in een bestemmingsplan druppelen zo langzaam maar zeker binnen. In deze serie past de uitspraak van de Afdeling van 30 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:263 over het bestemmingsplan "Weespertrekvaart West" Amsterdam.

Het plangebied heeft betrekking op het terrein van de vroegere Bijlmerbajes. A.M. is voornemens om hier een nieuwe stadswijk te ontwikkelen met ongeveer 1.350 woningen, 27.000 m² voorzieningen en groen. In de planregels is het brutovloeroppervlak detailhandel beperkt tot 1.000 m², waarbij per vestiging het maximum bruto vloeroppervlak niet groter mag zijn dan 100 m². Appellant wil graag ruimte voor het vestigen van een supermarkt in dit gebied.
Onder meer wordt door appellant aangevoerd dat de beperking van de omvang van de detailhandel niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 15, derde lid, van de Dienstenrichtlijn. De Afdeling is van oordeel dat de beperking van de omvang van de detailhandel een "eis" is in de zin van artikel 4, onder 7, van de Dienstenrichtlijn. De beperking is, naar het oordeel van de Afdeling, ook te beschouwen als een kwantitatieve of territoriale beperking in de zin van artikel 15, tweede lid, onder a, van de Dienstenrichtlijn.

Verder stelt de Afdeling vast dat de raad met de beperking van de omvang van de detailhandel als doel heeft de bescherming van het stedelijk milieu. De raad heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het beperken van de omvang van de detailhandel in het plangebied noodzakelijk is voor de bescherming van het stedelijk milieu. Gelet op het feit dat het beroep ongegrond is, komt de Afdeling niet toe aan het beantwoorden van de vraag of het relativiteitsvereiste zich tegen vernietiging van het besluit verzet.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt