Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
BJZ
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
donderdag, 07 februari 2019 08:54

Consultatie Omgevingsregeling: denkt u mee?

Geschreven door

Van 1 februari tot en met 8 maart 2019 vindt de openbare internetconsultatie plaats voor de Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling maakt deel uit van het hoofdspoor van de Omgevingswet en vormt daarvan het sluitstuk.

Over de Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling bevat een uitwerking en aanvulling van de regels in de wet en AMvB’s op een meer gedetailleerd niveau. Die regels zijn nodig voor de toepassing van de wet en de AMvB’s op het gebied van milieu, water, bouwen, ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur.

Het gaat om regels over:

 • de aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen en gedoogplichtbeschikkingen
 • meet- en rekenregels voor monitoring en onderzoeksverplichtingen die bevoegd gezag moet toepassen bij het opstellen van een omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning
 • technische voorschriften voor milieubelastende activiteiten zoals emissie van stalsystemen en bouwactiviteiten
 • geometrische grenzen van locaties en gebieden waarvoor het Rijk specifieke regelgeving heeft opgenomen in de AMvB’s
 • regels voor grondexploitatie en voor rijksleges (o.a. tarieven)

De Omgevingsregeling is nog niet volledig: vanuit het Invoeringsspoor en de Aanvullingssporen Bodem, Geluid, Natuur en Grondeigendom wordt de Omgevingsregeling later nog aangevuld.

Uw inbreng is gewenst!

De VNG dient namens gemeenten een reactie in. Om de gemeentelijke standpunten bij de Omgevingsregeling in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van gemeentelijke meedenkers nodig. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. 

U kunt uw algemene inbreng tot en met 8 maart sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'Inbreng VNG-reactie Omgevingsregeling'. 

Wij vragen u voor uw artikelsgewijze opmerkingen het bijgevoegde excelformat te gebruiken.

Meer informatie

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt