Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
BJZ
zaterdag, 09 februari 2019 08:58

2019: Sterker inzetten op oefenen met de Omgevingswet

Geschreven door

Met nog een kleine twee jaar tot inwerkingtreding wil de VNG meer gemeenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen met het werken volgens de Omgevingswet. Daarom is er ook in 2019 vanuit het VNG-programma Invoering Omgevingswet veel aandacht voor het oefenen met pilots en praktijkproeven.

Oefenen in samenhang

Overal in ons land – in steden, in dorpen, op het platteland – komen verschillende aspecten van de leefomgeving bij elkaar. Dat vraagt dat we kijken in samenhang en om het maken van een integrale afweging. Daar is oefening voor nodig. Daarom staat ‘werken in samenhang’ centraal in alle pilots en praktijkproeven.

Ondersteuning voor gemeenten

In 2018 heeft het team Versterken Innovatievermogen van de VNG pilots en praktijkproeven over de Omgevingswet begeleid en gecoördineerd. Deze pilots en praktijkproeven leveren een bijdrage aan het onderzoeken van de praktische werking van de Omgevingswet en het zetten van de eerste concrete stappen in aanloop naar de invoering van deze wet.

Het team Versterken Innovatievermogen van de VNG ondersteunt gemeenten met bijvoorbeeld organisatorische expertise, inhoudelijke kennis, verslaglegging en communicatie, bewaking van de samenhang en prioritering.

Pilot en Praktijkproeven

Pilots zijn lokaal ontstane initiatieven, bijvoorbeeld van een gemeente of een toeleverancier, om innovatief, vernieuwend vorm te geven aan een van de gemeentelijke processen in het fysieke domein.

Praktijkproeven zijn onderzoekende projecten, waarbij een vraag wordt beantwoord die het collectief, of de collectieve ontwikkeling ondersteunt.

Meer informatie

De resultaten van de pilots en praktijkproeven van 2018 leest u bijgaande rapportage‘The story so far: Praktijkproeven Omgevingswet 2018’.

Actuele praktijkproeven en pilots die de VNG ondersteunt zijn te vinden op De Pilotstarter, thema: Omgevingsdomein. Hier vindt u ruim 30 aan dit domein gerelateerde pilots en praktijkproeven.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bestemmingsplan onderuit vanwege gebruiken passende beoordeling PAS https://t.co/zHA3fWMNHt