Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
zondag, 24 februari 2019 16:49

Nieuwe impuls voor energiezuinig bouwen door Crisis- en herstelwet

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en herstelwet geeft gemeenten de mogelijkheid om nu al aan de slag te gaan met instrumenten uit de Omgevingswet om een impuls te geven aan duurzame ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Voor het eerst krijgen gemeenten de mogelijkheid om lokaal een lagere energieprestatie coëfficiënt te hanteren dan die in het Bouwbesluit van 2012. Daardoor wordt het makkelijker om lokaal duurzaamheidsambities te realiseren. Hierdoor kunnen meer energiezuinige woningen worden gebouwd. Dat sluit goed aan bij de klimaatambities van het kabinet. Zo is de gemeente Leusden voornemens om conform de systematiek uit de Omgevingswet in het bestemmingsplan een lagere EPC-waarde voor te schrijven voor nieuw te bouwen woningen. De gemeente richt zich bij dit project op het bepalen van het juiste evenwicht tussen energieprestatie, bouwkosten en exploitatiekosten (Total Cost of Ownership).

De nieuwe projecten zijn vandaag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in het Staatsblad gepubliceerd.

Woningbouw en duurzame energievoorziening

Het lokaal vastleggen van een lagere energieprestatiecoëfficiënt is niet het enige nieuwe experiment dat een bijdrage levert aan duurzaamheid. Via de 17de tranche van de Crisis- en herstelwet krijgt de gemeente Almere de mogelijkheid om alvast gebruik te maken van de voorgestelde regeling uit de Omgevingswet ter voorkoming van slagschaduwhinder. Daarmee kan de bouw van woningen en windturbines beter op elkaar kan worden afgestemd. De gemeente kan hierdoor bij nieuw te bouwen woningen zelf bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om slagschaduw van de bestaande windmolens te beperken. Op dit moment is een blinde muur vaak de enige manier om slagschaduwhinder bij nieuwe woningen te voorkomen. Nu wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld slagschaduwgevoelige ruimten niet aan de slagschaduwzijde van de woning te realiseren en minder gevoelige ruimten juist wel. Ook kan gedacht worden aan het plaatsen en in standhouden van een automatisch rolluiksysteem of een schaduw afschermend obstakel in de vorm van bijvoorbeeld een muur, begroeide haag of bomenrij.

Grote behoefte aan mogelijkheden uit de Omgevingswet

Dat blijkt uit het feit dat er opnieuw achttien gebieden zijn toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. Dit flexibele plan kan regels bevatten over de gehele fysieke leefomgeving, dus ook over milieu en duurzaamheid. Door alle regels in één plan op te nemen weten initiatiefnemers en belanghebbenden direct waar ze aan toe zijn en kan snel gestart worden met het initiatief.

Het gebied Tussen de Gasten in de gemeente Westerkwartier (op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn) wordt duurzaam en op organische wijze ontwikkeld. De gemeente wil een woongebied realiseren waar men in een gemeenschap leeft. Ook vindt er technische innovatie plaats. In huis en in de openbare ruimte worden de nieuwste technologieën toegepast. Daarbij kan gedacht worden aan domotica, blockchain, 3D-printen en fluorescerende wegen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV