Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
woensdag, 06 maart 2019 08:47

Compensatie in natura: een terugkerend thema

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten.

Uit de rechtspraak van de AbRvS blijkt dat het niet eenvoudig is om de compensatie in natura op een juiste wijze in een besluit vast te leggen. De uitspraak van de AbRvS van 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:615, geeft daar ook een goed voorbeeld van.
 
Het gemeentebestuur van Waalwijk had besloten om planschade in natura te compenseren door een (gedeeltelijke) herziening van het bestemmingsplan ‘Centrum Waalwijk’ tot stand te brengen. In het (planschade)besluit was bepaald dat het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 31 oktober 2018 ter inzage zal worden gelegd. Verder was in het besluit opgenomen dat als de voorgenomen herziening onverhoopt niet onherroepelijk in werking zou treden, het gemeentebestuur alsnog bereid was om een reeds vastgesteld schadebedrag met wettelijke rente te betalen.
 
Deze wijze van vastlegging van de compensatie in natura kan de toets der kritiek niet doorstaan. Volgens de AbRvS had het gemeentebestuur in het besluit ten onrechte geen uiterste datum opgenomen waarop de herziening van het bestemmingsplan onherroepelijk zou moeten zijn. De AbRvS concludeert dan ook dat de compensatie afhankelijk is gesteld van een toekomstige, onzekere gebeurtenis. Dit laatste is volgens vaste rechtspraak niet toegestaan. De AbRvS verklaart het beroep gegrond en voorziet zelf in de zaak door een uiterste datum vast te stellen, waarop de herziening van het bestemmingsplan onherroepelijk moet zijn. Als dat op de vastgestelde datum niet het geval is dan dient aan appellanten een financiële tegemoetkoming betaald te worden.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV