Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
woensdag, 20 maart 2019 08:24

Planschade: voorzienbaarheid mededelingen college

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten.

Op 13 maart 2019 heeft de AbRvS vier planschade-uitspraken gewezen, die alle betrekking hebben op dezelfde bestemmingsplannen in de gemeente Lochem: ECLI:NL:RVS:2019:758, ECLI:NL:RVS:2019:759, ECLI:NL:RVS:2019:760 en ECLI:NL:RVS:2019:764. Het zijn omvangrijke uitspraken die vooral interessant zijn vanwege de overwegingen over de voorzienbaarheid, de planvergelijking, het NMR en de vraag of de tegemoetkoming anderszins verzekerd is. Vanwege de omvang van deze bijdrage zal uitsluitend op de voorzienbaarheid worden ingegaan.

In een oud structuurplan uit 1977 was de behoefte aan woningbouw in het huidige plangebied al in algemene bewoordingen opgenomen. Dit oude structuurplan wordt in beginsel als een voldoende concreet beleidsvoornemen aangemerkt. De crux zit in het vervolg. Jaren later worden bouwkavels verkocht aan de partijen, die in de onderhavige zaken om planschade hebben verzocht. In het kader van de verkoop van de bouwkavels heeft het college van B&W aan de partijen meegedeeld dat het plangebied onbebouwd zou blijven en dat het vrije uitzicht gewaarborgd is. Door de projectontwikkelaar van het plangebied is in de planschadeprocedure gesteld dat geen waarde mag worden gehecht aan deze mededelingen van het college, omdat het college niet bevoegd is om een bestemmingsplan vast te stellen. De Afdeling gaat daarin niet mee. De verzoekers om planschade mochten aan de mededelingen van het college de gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat het terrein onbebouwd zou blijven. De schade was dus niet voorzienbaar.

De projectontwikkelaar stelt verder dat de verzoekers om planschade wisten dat er in de toekomst woningen in het onderhavige plangebied zouden worden gerealiseerd. In de koopovereenkomst waarmee de verzoekers in het verleden hun eigen percelen hadden gekocht, stond namelijk vermeld dat de verkoper van plan was om in het onderhavige plangebied twaalf woningen te realiseren. Volgens de Afdeling leidt ook dit er niet toe dat de schade voorzienbaar is. Het feit dat de verkoper, en dat was niet de gemeente, voornemens was om ter plaatse woningen te realiseren, wil niet zeggen dat de gemeente ook bereid was om medewerking te verlenen aan de woningbouw. Uit de koopovereenkomsten valt ook niet af te leiden dat de gemeente destijds al de beslissing had genomen om mee te werken aan de planologische wijziging om woningbouw ter plaatse toe te staan. Kortom, ook om deze reden was de schade voor verzoekers niet voorzienbaar.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV