Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
dinsdag, 30 april 2019 09:10

Planologische vergelijking: invulling oude planologische regime

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten.

De uitspraak van de AbRvS van 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1238, gaat over de vraag of de ruimtelijke onderbouwing bij een (oude) vrijstelling in de zin van artikel 19a, eerste lid WRO (oud) mede invulling geeft aan de inhoud van het oude planologische regime.

In de ruimtelijke onderbouwing van de oude vrijstelling was opgenomen dat een toegangsweg naar een glastuinbedrijf alleen gebruikt mag worden door personenauto’s en bedrijfswagens ten behoeve van het glastuinbedrijf. In het nieuwe planologische regime was er geen sprake van deze beperking. Het gemeentebestuur van Westland stelde zich op het standpunt dat de enkele vermelding in de ruimtelijke onderbouwing van de oude vrijstelling niet betekent dat het gebruik ook uitsluitend voor deze beperkte groep was toegestaan. Dit was namelijk niet als zodanig in het vrijstellingsbesluit geborgd. Volgens het gemeentebestuur was op dit punt dus geen sprake van planologisch nadeel. Het ruimere gebruik was ook onder het oude planologische regime al mogelijk, aldus het gemeentebestuur.

De Afdeling gaat hierin niet mee. Volgens de Afdeling leidt de specifieke vermelding van het gebruik in de ruimtelijke onderbouwing wel tot een gebruiksbeperking. Aangezien deze gebruiksbeperking in het nieuwe planologische regime niet langer is opgenomen, was er dus wel sprake van een nadelige planologische wijziging. Het beroep van appellant wordt gegrond verklaard en de Afdeling stelt zelf de omvang van de tegemoetkoming vast.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV