Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 06 mei 2019 09:19

Voorkeursalternatief milieueffectrapportage borgen in besluit

Een artikel van Franca Damen van haar website.

Het is belangrijk om het gekozen voorkeursalternatief uit een milieueffectrapportage goed te borgen in het besluit waarvoor de milieueffectrapportage is opgesteld. Dat dit in de praktijk nog wel eens wordt vergeten, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 17 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1258).

Wat was er aan de hand?

De uitspraak gaat over het bestemmingsplan ‘Buitengebied Windmolenpark Hattemerbroek’ en een omgevingsvergunning bouwen en milieu voor het realiseren van de in het bestemmingsplan voorziene windturbines. Hiervoor is een milieueffectrapport opgesteld. Het is de bedoeling om windmolens op te stellen overeenkomstig het voorkeursalternatief uit de milieueffectrapportage (MER).

In verschillende beroepschriften tegen de besluiten is onder andere aangevoerd dat het voorkeursalternatief niet goed in het bestemmingsplan is geborgd. Dit is aangevoerd in het kader van het aspect geluid.

Oordeel van de rechter

De gemeente acht alleen de geluidgevolgen zoals die in de MER zijn berekend voor het voorkeursalternatief ruimtelijk aanvaardbaar. Maar in de planregels is niet vastgelegd wat de maximale geluidbelasting mag zijn.

In de planregels is dus niet geborgd dat de in de MER voor het voorkeursalternatief berekende geluidbelasting niet zal worden overschreden. Daarom kan het besluit in zoverre geen stand houden.

Deze uitspraak maakt wederom duidelijk dat het belangrijk is om het voorkeursalternatief uit de MER goed in het besluit te borgen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV