Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
zaterdag, 15 juni 2019 09:46

Wegbestemmen met verkeerde categorie VNG-brochure

Geschreven door

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten.

AbRvS 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1888. Bij besluit van 13 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Breda het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 2013" vastgesteld. Dit plan voorziet in een planologische regeling van het zuidelijke deel van het buitengebied van Breda.

Onder meer de West-Brabantse Vogelwerkgroep meent dat de raad ten onrechte een dierenpension op een bepaald perceel mogelijk maakt. Op 15 meter van het perceel is een woning van derden aanwezig. Volgens de vogelwerkgroep valt het dierenpension onder categorie 3.2 uit de VNG-brochure, terwijl in het plan ter plaatse uitsluitend een dierenpension tot en met categorie 2 is toegestaan. Volgens de raad kan het bestaande dierenpension op basis van de daadwerkelijke hinder gelijkgesteld worden met een bedrijf in milieucategorie 2 uit de VNG-brochure. Voor milieucategorie 2 geldt een richtafstand van 30 m. Op zich wordt hier voldaan aan zowel de richtafstand als de geluidnormen die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarmee is het pension echter volgens de Afdeling nog niet vergelijkbaar met een bedrijf in milieucategorie 2. De raad heeft het legaal bestaande dierenpension als zodanig willen bestemmen, maar door enkel tot en met categorie 2 te bestemmen, heeft hij dat dus toch niet gedaan. De Afdeling oordeelt dat in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De Afdeling maakt niet duidelijk wat er na de uitspraak moet gebeuren. Zal het dierenpension, dat legaal bestaat, niet gewoon moeten worden bestemd (dus zonder de beperking “tot en met milieucategorie 2”)? Ons lijkt op voorhand van wel.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet