Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zondag, 16 juni 2019 09:48

Kennisgeving zet burger op het verkeerde been

Een artikel van Jan Veltman van SAM-Advocaten.

Als bekend moet de kennisgeving van de terinzagelegging van een ontwerpbesluit een omschrijving bevatten van de zakelijke inhoud ervan. Zzie artikel 3:12, lid 1, Awb. De gemeente De Fryske Marren had in de (alleen elektronische) kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Noord 2017 dan ook keurig en zelfs betrekkelijk uitvoerig het plangebied beschreven waarop het ontwerp betrekking had. Maar enkele inwoners van het plaatsje Broek hadden deze kennisgeving gemist en waren afgegaan op het e-mailbericht dat zij via overheid.nl hadden ontvangen. In dit e-mailbericht had de gemeente als omschrijving van het plangebied alleen maar vermeld: ‘Joure-Woudfennen’, een volstrekt willekeurige locatie – zo bleek ter zitting – in het veel grotere plangebied en ook nog eens ca. anderhalve kilometer van Broek vandaan. De Broeksters hadden daardoor begrijpelijkerwijs verzuimd een zienswijze in te dienen. In haar uitspraak van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1887) oordeelde de AbRvS dat de gemeente hen met dit gebrekkige e-mailbericht op het verkeerde been had gezet. Hun beroep tegen het bestemmingsplan was daarom toch ontvankelijk.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet