Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
maandag, 24 juni 2019 08:31

Relativiteitseis, Wnb, belangen aangrenzende gemeente

Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten.

In AbRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947, komen B&W en raad van Barendrecht, evenals de gemeente als rechtspersoon op, tegen het bestemmingsplan Windpark Oude Maas, dat is vastgesteld door de raad van de gemeente Binnenmaas, thans Hoeksche Waard. De beroepsgronden gaan over het Natura-2000-gebied “Oudeland van Strijen” en het NNN, die buiten de gemeente Barendrecht liggen. De vraag is hoe het zit met het beginsel van relativiteit.

De afstand tot het grondgebied van de gemeente Barendrecht bedraagt meer dan 4,5 km voor het Natura 2000-gebied en ongeveer 400 m voor het relevante deel van het NNN. Naar het oordeel van de Afdeling is de bescherming van buiten het eigen gemeentelijke grondgebied gelegen natuurgebieden tegen gevolgen van besluiten van andere bestuursorganen niet een belang dat aan B&W en/of raad van Barendrecht is toevertrouwd. Datzelfde geldt voor de rechtspersoon de gemeente Barendrecht, die eigenaar is van gronden ten zuiden van de bebouwde kom van Barendrecht. De afstand tot de relevante natuurgebieden is te groot om “verwevenheid” aan te nemen.

Ook is de Afdeling is van oordeel dat de bescherming van beschermde diersoorten tegen gevolgen van besluiten van andere bestuursorganen die zich voordoen buiten het eigen grondgebied van de gemeente geen belang is dat aan B&W en/of raad van Barendrecht is toevertrouwd.

In het kader van de ruimtelijke ordening van het grondgebied van de gemeente Barendrecht is aan B&W en raad van Barendrecht mede toevertrouwd het belang van het behoud van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving van inwoners, welk belang verweven kan zijn met het algemene belang dat de Wnb beoogt te beschermen. Dit belang wordt echter niet geraakt door de gestelde gevolgen van de windturbines voor beschermde diersoorten omdat de windturbines op meer dan 400 m van het grondgebied van Barendrecht komen te staan en de gestelde gevolgen zich alleen ter plaatse van de windturbines en in de directe omgeving daarvan zullen voordoen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet