Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 08 juli 2019 08:13

Persoonsgebonden overgangsregeling voor bewoners recreatiewoningen

Een artikel van Jan Veltman van SAM-Advocaten.

Op het recreatiepark Yn ‘e Lijte’ in Grouw staan zo’n 200 recreatiewoningen, waarvan er 35 permanent worden bewoond. De raad van Leeuwarden legaliseerde dit gebruik door in het bestemmingsplan een persoonsgebonden overgangsregeling op grond van artikel 3.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening op te nemen. Dit omdat de voormalige gemeente Boarnsterhim daartegen nooit handhavend had opgetreden en om te voorkomen dat de bewoners, volgens de raad veelal ouderen, in financiële moeilijkheden zouden raken en problemen zouden ondervinden bij het vinden van nieuwe huisvesting. Op grond van deze algemene afweging vond de raad dat was voldaan aan het in artikel 3.2.3 genoemde criterium, namelijk dat onverkorte toepassing van het bestemmingsplan (lees: handhaving) zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De Raad van State gaat daar niet in mee en oordeelt dat de gemeenteraad voor alle 35 woningen afzonderlijk inzichtelijk moet maken waarom handhavend optreden, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen, een  onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan sneuvelt daarom wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ