Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
dinsdag, 30 juli 2019 08:46

Wetsvoorstel wijziging Algemene wet bestuursrecht i.v.m. de Omgevingswet naar Tweede Kamer

Geschreven door

Het wetsvoorstel wijziging Algemene wet bestuursrecht (Awb) in verband met de Omgevingswet bevat onder andere noodzakelijke aanpassingen voor een goede werking van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2021. Het wetsvoorstel zal in het najaar in de Tweede Kamer worden behandeld.

‘De drie voorgestelde wijzigingen leiden niet alleen tot versimpeling en uniformering van de regelgeving’ aldus Jeroen Huijben, werkzaam  bij Eenvoudig Beter. ‘Ze bieden ook concrete handvatten voor werkprocessen in de praktijk. Daarmee wordt de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet nog verder vergroot’.

Nieuwe coördinatieregeling

De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn om nieuwe ontwikkelingen of projecten te realiseren,  gezamenlijk en tegelijkertijd te doorlopen. Op dit moment bestaan er verschillende coördinatieregelingen naast elkaar, vastgelegd in verschillende wetten. Het wetsvoorstel om de Awb te wijzigen, uniformeert en vereenvoudigt deze regelingen.

Als verschillende bestuursorganen betrokken zijn bij de realisatie van één project, kunnen zij hun besluitvorming op elkaar afstemmen. Daarbij kan worden gedacht aan de aanleg van een natuurgebied in landelijk gebied, waarbij de provincie, een waterschap en verschillende gemeenten betrokken kunnen zijn. Ook kan een gemeente door het toepassen van de coördinatieregeling twee besluitvormingsprocessen die nodig zijn voor een nieuwe ontwikkeling gelijktijdig laten plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de besluitvorming over de bouw van nieuwe woningen, waarvoor  een wijziging van het omgevingsplan en een vergunningen nodig zijn. Met de coördinatieregeling kunnen deze besluiten nagenoeg gelijktijdig of kort na elkaar worden genomen. De totale doorlooptijd van de besluitvorming neemt daarmee af.

Uniformering bevoegdheden toezichthouders afdwingen medewerking

Er komt een generieke bevoegdheid in de Awb om medewerking bij toezicht af te dwingen. Of het nu gaat om Bouw- en Woningtoezicht of toezicht door de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandse Bank of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport; bestaande spelregels worden geüniformeerd en gemoderniseerd. Nu zijn deze bevoegdheden nog verspreid over diverse wetten. De uniformering draagt bij aan transparantere spelregels, één van de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

Algemene regeling nadeelcompensatie

Ten slotte leidt het wetsvoorstel er toe, dat de algemene regeling voor nadeelcompensatie in de Awb in werking kan treden. Dat is nodig om de specifieke regels in de Omgevingswet over dit onderwerp uit te kunnen voeren. Nadeelcompensatie is de vergoeding voor burgers en bedrijven als zij door een besluit van de overheid abnormale en bovenmatige schade lijden. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een brug, de uitbreiding van een luchthaven of de bouw van een nieuwe woonwijk.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Een gebruiksverbod in een bestemmingsplan voor mensen buiten een woondoelgroep kan natuurlijk niet https://t.co/meO6oF8T2Y