Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 26 augustus 2019 09:13

Mogen arbeidsmigranten gehuisvest worden als de bestemming ‘wonen’ en ‘kamergewijze bewoning’ is?

Geschreven door

Een artikel van Ilse van der Poel van Schenkeveld Advocaten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”)  beantwoordt in een recente uitspraak de vraag of arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden als de bestemming ‘wonen’ en ‘kamergewijze’ bewoning’ geldt. Ook gaat de Afdeling in op het verschil tussen logies en wonen.

De Stichting Mitros (hierna: “de Stichting”) wil een voormalig woonzorgcomplex met ongeveer 100 kamers verbouwen voor studentenhuisvesting. De benodigde vergunning hiervoor is bij besluit van 20 januari 2015 aan de Stichting verleend. Vervolgens is er een huurovereenkomst gesloten met de Stichting die delen van het complex onderverhuurt aan diverse partijen waaronder arbeidsmigranten.

Omgevingsvergunning van rechtswege

De rechtbank is van oordeel dat er een omgevingsvergunning van rechtswege is ontstaan doordat er niet tijdig een besluit is genomen op de aanvraag die in de zienswijze stond opgenomen. De vraag of daar sprake van is, wordt in een ander blog behandeld.

Huisvesting arbeidsmigranten toegestaan?

De inhoudelijke vraag in deze zaak is of huisvesting van arbeidsmigranten is toegestaan. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Actualisering diverse gebieden”. Op het perceel rusten  de bestemmingen “Gemengd” en “Archeologie” met de functieaanduiding “Kantoor”. Bovendien is er een vergunning verleend voor “Ombouw zorg naar studentenhuisvesting”. Gelet op de vergunning mag het pand worden gebruikt voor “wonen” en meer specifiek voor “kamergewijze bewoning”.

Logies of wonen?

Tussen partijen is in geschil of het perceel ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom werd gebruikt voor logies of voor wonen/kamergewijze bewoning.

Geen strijd omgevingsvergunning

De Afdeling is van oordeel dat de Stichting terecht heeft betoogd dat het gebruik van het pand voor bewoning door arbeidsmigranten niet in strijd is met de omgevingsvergunning die is verleend. In de omgevingsvergunning staat opgenomen ‘kamergewijze bewoning’, waarbij met name is gedacht aan studenten en starters, maar bewoning door een andere groep is niet uitgesloten. Het is dan ook aan het college om aan te tonen dat er geen sprake is van bewoning, maar van logies. Het college heeft volgens de Afdeling niet aan die verplichting voldaan.

Het feit dat kamers aan arbeidsmigranten ter beschikking worden gesteld gedurende de periode dat ze een arbeidsovereenkomst hebben en deze kamers na drie à vier maanden weer werden verlaten, betekent volgens de Afdeling niet dat om die reden geen sprake is van kamergewijze bewoning, maar sprake zou zijn van logies. Ook het feit dat een woonadres in Polen staat opgenomen in de huurovereenkomsten en dat de kamers onpersoonlijk zijn ingericht en weinig persoonlijke eigendommen aanwezig zijn, leidt niet tot die conclusie. Hieruit volgt namelijk niet dat het pand voor logies werd gebruikt. Bovendien ontbreken naar het oordeel van de Afdeling de bij logies behorende faciliteiten zoals gemeenschappelijke maaltijdverstrekking. Daarnaast worden de kamers niet enkel gebruikt om te overnachten. Het college heeft dan ook onterecht het standpunt ingenomen dat het pand werd gebruikt voor logies.

Conclusie

Het voorgaande betekent dat nu vaststaat dat verhuur aan arbeidsmigranten op de huidige wijze is toegestaan. 

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet