Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
zondag, 06 oktober 2019 17:21

Kabinet, maak werk van instellen drempelwaarden stikstof

De maatregelen die het kabinet voorstelt om het stikstofprobleem op te lossen, zijn maatregelen voor de komende maanden, maar zorgen er niet voor dat gemeenten morgen weer aan de slag kunnen. Inwoners en bedrijven zijn hiervan de dupe.

De VNG roept het kabinet daarom nogmaals op ook met oplossingen te komen waarmee gemeenten weer snel aan de slag kunnen. Het instellen van een drempelwaarde is een oplossing die snel soelaas biedt.

De VNG ziet dat het kabinet de impasse waarin we zitten serieus neemt en probeert met oplossingen te komen. Tegelijkertijd zien we ook dat de maatregelen die het kabinet nu voorstelt er niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven om woningen (af) te bouwen en bedrijven weer kunnen starten met hun activiteiten. De VNG vreest ook dat de voorstellen van het kabinet in de praktijk zullen leiden tot langdurige en dure vergunningverleningsprocedures.  

Drempelwaarde

De VNG heeft bij de minister gepleit voor het instellen van een drempelwaarde waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. De drempelwaarden moeten gebiedsgericht worden vastgesteld, omdat het effect van de stikstofdepositie per gebied flink verschilt. We zijn blij dat het kabinet ons verzoek heeft overgenomen. Met het instellen van drempelwaarden kunnen projecten met weinig uitstoot relatief snel en eenvoudig weer doorgaan.

Aandachtspunten voor VNG

Het stikstofprobleem oplossen kan volgens het kabinet alleen via een gebiedsgerichte aanpak. De VNG wijst erop dat we in de gebiedsgerichte aanpak als gelijkwaardige overheden moeten deelnemen. Provincies zijn bevoegd gezag voor natuurwetgeving, maar gemeenten staan aan de lat voor de grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie. De belangrijke maatschappelijke opgaven van vandaag de dag vinden immers voor een groot deel decentraal plaats.  

Het kabinet wil de 1 miljard euro die ze in de Miljoenennota hebben gereserveerd voor het Stimuleringsfonds voor de woningbouw óók gebruiken om het stikstofprobleem aan te pakken. De VNG benadrukt dat het geld uit dit fonds heel hard nodig is voor stedelijke herstructurering en het betaalbaar krijgen van woningbouwprojecten.  

Hoe verder?

Deze maand debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen van het kabinet en ook bij de begrotingsbehandelingen zal het onderwerp van gesprek zijn. Wij zullen onze zorgen en aandachtspunten met de Kamer delen en blijven met de betrokken partijen in gesprek over het oplossen van het stikstofprobleem.

Meer informatie

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Bij zeer locatiespecifieke omstandigheden doorbreekt de goede ruimtelijke ordening het exclusieve toetsingskader... https://t.co/5XZlwo2Qix